Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Javni bilježnici / NotariNotaio CGvišeNotaioCG 01.10.2023    

  NOTAIO CG - Najkvalitetniji i najpotpuniji program za notare Crne Gore


  Upisnici, imenici, dokumenti, računi, blagajna, notarski kalendar

  Jednostavno i brzo kreiranje notarskih dokumenata u 4 koraka

  1. korak – unos podataka o strankama (fizičkim i pravnim licima)
   • skeniranje ličnog dokumenta ili upis podataka o pravnom licu u kartici za stranke
   • ukoliko je stranka već bila u kancelariji, dohvata se kroz filter prezimena ili unosom bilo kojeg drugog podatka (broj lične karte, pasoša, JMB itd.)
    
  2. korak – upis stranaka u upisnik
   • odabir upisnika (UZZ, OPV, PR, IT, DK, URP) i upis potrebnih parametara
   • zajednički abecedni imenik se automatski ispunjava
   • taksa, nagrada i trošak kod ovjera i potvrda izračunavaju se automatski prema službenim notarskim tarifama, odnosno prema vrijednosti ugovora
  3. korak –  automatska izrada ovjere, potvrde, akta, dokumenta, obrasca
   • odmah ponuđena ovjera koju ste odabrali
   • prilikom upisa
   • moguće dodavanje teksta u samoj ovjeri
   • prije ispisa
   • omogućeno pozicioniranje ovjere na papiru prije ispisa  4. korak – izdavanje računa
   • račun za izvršenu uslugu je automatski formiran
   • mogućnost dodavanja stavki na račun
   • ispis računa moguć na traku POS printera ili na A4 papiru


  OD POČETKA RADA NOTARSKE KANCELARIJE OSIGURANA JE:

  • BRZINA – NOTAIO CG omogućava istovremeni rad na više računara u kancelariji, bez mogućnost konflikta
  • KVALITET – NOTAIO CG razvijen je u saradnji s notarima i usklađen sa Zakonom o notarima i Pravilnikom o radu notara

  NOTAIO CG nudi još više:

  Upisnici i imenici

  • Velik broj obrazaca notarskih dokumenata (ovjera potpisa, ovjera prepisa, ovjera izvoda iz poslovnih knjiga, ovjera prevoda, potvrda o ovlaštenju za zastupanje, potvrda da je isprava podnijeta na uvid, potvrda da je lice u životu, zabilješka o prijemu pismena)
  • Napredno pretraživanje svih upisnika i imenika
  • Pregled svih izdanih dokumenata iz upisnika ili imenika
  • Grupisanje pregleda prema bilo kojem podatku (podaci o stranci, opis posla, datum ili period upisa, naplaćeni iznos…)
  • Ispis upisnika i imenika u formu knjige
  • Ekspresno izdavanje novog dokumenta na temelju postojećeg

  Akti

  • Automatsko kreiranje akta na osnovu definiranih predložaka
  • Mogućnost kreiranja vlastitih predložaka
  • Mogućnost kreiranja predložaka iz postojećeg dokumenta
  • Mogućnost pripreme zapisa upisnika kao i pripreme samog notarskog akta prije dolaska stranke (osnivanje trgovačkih društava)
  • Izračun takse i nagrade na osnovu unesene vrijednosti ugovora
  • Potpuna integracija s MS Wordom ili bilo kojim drugim tekst editorom
  • Automatizovani ispis podataka na omote spisa
  • Priprema i automatizovani ispis podataka na poštanske koverte

  Računi i blagajna

  • Automatizovani izračun iznosa fakture prema važećoj notarskoj tarifi
  • Podrška za virmanske i gotovinske fakture
  • Automatska izrada blagajničkih izvještaja
  • Mogućnost spajanja neizdanih faktura u jednu zajedničku fakturu
  • Mogućnost evidencije uplatnica i isplatnica, kao i izlaznih računa
  • Pregled faktura po strankama, vremenskom periodu, vrsti …
  • Podrška za ispis na različite formate papira (A4, POS trake)
  • Automatsko kreiranje blagajničkih izvještaja

  Notarski kalendar

  • Pomoć pri organizaciji rada kancelarije putem podsjetnika

  Maksimalna sigurnost podataka

  • Program radi automatski back-up svih podataka na CD/DVD
  • Moguće je određivanje ovlasti na nivou korisnika programa
  NOTAIO CG garantovano povećava efikasnost i olakšava rad notarske kancelarije.

   Obratite nam se s povjerenjem!

  Notaio CG je zaštićeni proizvod kompanije Omni Aspect d.o.o., Augusta Šenoe 2, HR-44320 Kutina, www.omniaspect.hr

  Kontakt

  Objavi na mreži