Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : KomoreDigitalna pisarnica 19.07.2024    

  Potpuna kontrola nad arhiviranjem i pretraživanjem ulazne i izlazne dokumentacije

  Digitalna pisarnica sadrži svu potrebnu funkcionalnost za klasifikaciju, pohranu i jedinstveno pretraživanje digitalnih (doc, pdf, e-mail, jpg...) i papirnatih dokumenata. Program omogućuje skeniranje (digitalizaciju), optičko raspoznavanje znakova (OCR) papirnatih dokumenata i urudžbiranje dokumenata prema zadanoj klasifikaciji Komore.

  Format pohrane dokumenata digitalne pisarnice usklađen je s HRN ISO 19005-1:2008, službenom hrvatskom normom za dugoročno pohranjivanje elektroničkih dokumenata. Službeno ime norme je: Upravljanje dokumentima – Format datoteka elektroničkih dokumenata za dugoročnu zaštitu. 

  pdfaOsnovni cilj donošenja norme ISO 19005 bio je definiranje formata zapisa PDF/A, baziranog na PDF formatu, koji daje mehanizam za pohranjivanje elektroničkih dokumenata u obliku koji čuva njihovu čitljivost tijekom vremena, neovisno o alatima i sustavima korištenim za kreiranje, pohranjivanje i ispisivanje datoteka.

  Digitalna pisarnica usklađena je s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 07/2009), te svim ostalim relevantnim zakonima, propisima i normama vezanim uz arhivsku struku, uredsko poslovanje, informacijsku sigurnost i zaštitu podataka.

  Kontakt

  Objavi na mreži