Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : KomoreIntegracija sa sustavom OIB 19.07.2024    

  Integracija sa sustavom OIB

  Omni Aspect d.o.o. je za naručitelja Hrvatsku javnobilježničku komoru razvio projekt integracije atestiranih javnobilježničkih programa sa sustavom OIB Porezne uprave RH. Projektiran je web servis koji omogućuje službenicima javnobilježničkih ureda provjeru istinitost podataka o stranci u stvarnom vremenu preko OIB-a, MBG, MBS, MB-a s identifikacijske isprave stranke ili osobnih podataka stranke (ime, prezime, adresa, datum rođenja itd). Tako se povećanim mjerama zaštite od krivotvorenja, lažnog predstavljanja te krađe identiteta smanjuje rizik od zlonamjernih prijevara što u konačnici rezultira produktivnijim radom i drugih javnih ustanova.

   Iz programa je tako omogućena direktna komunikacija s evidencijom OIB-a korištenjem upita i odgovora. Upite u sustav OIB-a Porezne uprave RH vrše javnobilježnički uredi, što približno dovodi do brojke od 1500 korisnika sustava. Složenost samog procesa projektiranja ogleda se u uključenosti više sudionika te potrebi da se sigurnost ovog sustava realizira na način da zadovoljava visoke sigurnosne standarde u komunikaciji korištenjem komunikacijskih kanala.

   
  Sudionici na ovom projektu su:
  • Omni Aspect d.o.o. – izvršitelj projekta integracije sa sustavom OIB-a i autor certificiranog programa za JB urede,
  • Hrvatska javnobilježnička komora – naručitelj  i korisnik s pravom pretrage sustava OIB-a Porezne uprave RH,
  • Porezna uprava RH– nadležno javno tijelo za sustav OIB-a,
  • APIS IT d.o.o – izvršitelj implementacije i održavanja sustava OIB-a.

  Kontakt

  Objavi na mreži