Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Javni bilježnici / NotariNotaio HREvidencijaZRZ 13.06.2024    

  Evidencija ZRZ modul programa Notaio za vođenje zahtjeva za upis zadužnica i bjanko zadužnica

  Modul je napravljen sukladno Okružnici broj 37 Hrvatske javnobilježničke komore, točka 4., gdje stoji da se zahtjevi za upis zadužnica i bjanko zadužnica upisuju u posebnu Evidenciju zaprimljenih zahtjeva za upis zadužnica i bjanko zadužnica (čl.5.st.2. JBP), redom kako su pristigli za upis.


  Modul Evidencija ZRZ u programu Notaio omogućuje:

  •  Skeniranje i prilaganje dokumenata u program Notaio
  •  Brzu pretragu i uvidu u određene zahtjeve
  •  Povezivanje s OV upisnikom direktno iz Evidencije ZRZ
  •  Olakšana evidencija upisa naslijeđene arhive zatvorenih JB ureda 
  •  Ispis potvrde o upisu iz Registra zadužnica direktno iz programa Notaio
  Modul Evidencija ZRZ znatno ubrzava i olakšava Vaš svakodnevni posao vezan uz proces evidentiranja zadužnica i bjanko zadužnica, a Vaša arhiva s njime postaje znatno preglednija i dostupna na klik mišem.

  Svi uneseni zapisi kontekstualno su povezani i dostupni na pregled kroz odgovarajuće upisnike i evidencije
  .

   Za skeniranje pristiglih zahtjeva može se koristiti bilo koji postojeći A4 skener u uredu.

   Kupcima modula Evidencija ZRZ omogućujemo pomoć oko importa zahtjeva koje ste do sada vodili digitalno prema preporuci Komore.

   Izgled ekrana modula Evidencija ZRZ:
  1. Skeniranje i prilaganje pristiglog zahtjeva ili bilo kojeg drugog digitalnog dokumenta u Notaio uz evidencijski redni broj
  2. Mogućnost pretraživanja svih evidentiranih zahtjeva kroz program.
  3. Povezivanje s poslovnim brojem Upisnika OV pod kojim je ovjerena/potvrđena zadužnica/bjanko zadužnica, odnosno s poslovnim brojevima pod kojima su izdane potvrde o upisu u HR
  4. Mogućnost odabira JB ureda koji je Zadužnicu/Bjanko zadužnicu ovjerio i JB ureda koji ju je upisao u ZRZ (kod nasljeđivanja arhive drugih javnih bilježnika).
  5. Automatsko usklađivanje svih parametara vezanih za upis u HRZ putem Interneta (datum i broj upisa u HRZ). 
  6. Omogućen automatski ispis Potvrde o upisu u HRZ iz modula Evidencija ZRZ (ne morate više otvarati HRZ putem Interneta kako bi ispisali potvrdu, već sve radite kroz Notaio) 
  7. Omogućen ispis Evidencije ZRZ

  Kontakt

  Objavi na mreži