Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Javni bilježnici / NotariNotaio HROstavine 13.06.2024    

  Program Notaio - Modul Ostavine

  MODUL OSTAVINE predstavlja nezamjenjivu pomoć u evidentiranju i praćenju statusa ostavinskih postupaka. MODUL OSTAVINE povezan je s listom stranaka (nasljednika), automatskim upisom u UPP Upisnik i IPP imenik, izdavanjem računa i svim drugim funkcijama programa.

   
   

  Modul Ostavine omogućuje:

  • Evidencija osnovnih podataka pokojnika i nasljednika 
  • Kreiranje i uređivanje predložaka zapisnika, dopisa i rješenja ostavinskih postupaka 
  • Dodavanje dokumenata s podbrojem u pojedini predmet ostavine 
  • Pregled detalja pojedinačnih ostavinskih postupaka 
  • Kreiranje podsjetnika vezanih za pojedini ostavinski predmet 
   

  Evidencija osnovnih podataka pokojnika i nasljednika  • Svi potrebni podaci o pokojniku i nasljednicima   
     na jednom mjestu  
    
  • Omogućeno formiranje redoslijeda
     nasljednika na rješenju po potrebi


   

  Kreiranje ostavinskih rješenja

   •  Na jednom mjestu svi potrebni predlošci rješenja       
      ostavinskih postupaka
  •   Mogućnost kreiranja vlastitih 
      predložaka
  •   Automatsko kreiranje rješenja 
      na osnovu definiranih predložaka

           


  Kreiranje ostavinskih zapisnika i dopisa

  • Mogućnost kreiranja zapisnika i dopisa po potrebi
  • Automatsko kreiranje zapisnika i dopisa na osnovu definiranih predložaka  Dodavanje podbrojeva za odabrani upis

  • Omogućeno dodavanje podbrojeva novonastalim dokumentima iz pregleda UPP Upisnika                                               
  • Preglednost svih ostavinskih predmeta s podbrojevima    Ispis koverti za slanje dopisa i rješenja

  • Automatizirani ispis na dostavnice i povratnice svih formata


  Evidentiranje i preglednost statusa ostavinskog postupka

  • Praćenje tijeka i statusa pojedinog ostavinskog postupka 

   

  Kreiranje podsjetnika

  • Automatizirani podsjetnici vezani uz ostavinske predmete 
  • Podsjetnici u željeno vrijeme izbacuju upozorenje o nastupajućem događaju   Kontakt

  Objavi na mreži