Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Javni bilježnici / NotariNotaio HRTempoOU 13.06.2024    

  Program Notaio - Modul TEMPO OU

  Način rada s TEMPO OU je identičan kao i s već dobro poznatim i usvojenim načinom rada s TEMPO OV. Prednosti rada s TEMPO OU:

  EFIKASNOST - Povećana efikasnost modula JB AKTI i TRGOVAČKA DRUŠTVA budući da se sada akti mogu kreirati na osnovu tempo zapisa, odnosno na temelju zapisa u TEMPO OU

  JEDNOSTAVNOST - Naknadna ispravka grešaka, rednih brojeva i sl. radi se bez potrebe izmjene Upisnika OU

  PREGLEDNOST - Svi izdani zapisi OU s doslovno dva klika prebacuju se u upisnik OU kada se to želi, a dotada su vidljivi i dostupni u TEMPO OU

  Ukoliko je potrebno naknadno izmijeniti zapis, to se radi u TEMPO OU, bez da je potrebno upisivati razlog izmjene i bez da se izmjene vide kod ispisa upisnika. Zapisi se jednako tako mogu i pobrisati iz TEMPO OU.

  » Po završnoj obradi javnobilježničkog akta (ili bilo kojeg drugog pravnog posla koji podrazumijeva upis u Upisnik OU), zapisi se s dva klika mišem prebacuju u Upisnik OU


  Kontakt

  Objavi na mreži