Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Javni bilježnici / NotariNotaio HRTrgovačka Društva 13.06.2024    
  • Brzo i jednostavno kreiranje svih dokumenata potrebnih za osnivanje trgovačkih društava
  • Evidencija lista
  • Evidencija o stupnju završenosti procesa osnivanja
  • Uvijek aktualan popis djelatnosti koji se ažurira sa službenog izvora
  • Mogućnost povezivanja poslovnih brojeva upisnika s trgovačkim društvima
  • Integrirana provjera dostupnosti kratkog imena društva putem sudskog registra
  • Usklađeno s izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/07)
  • Velik broj gotovih predložaka dokumenata organiziranih po grupama uz mogućnost kreiranja vlastitih
  • Šifrarnik gotovih tekstova za korištenje kod kreiranja novih dokumenata
  • Napredno vođenje liste trgovačkih društava u osnivanju uz praćenje statusa završenosti procesa registracije osnivača, direktora, prokurista i članova uprave
  • Evidencija udjela članova u temeljnom kapitalu
  • Arhitektura programa kompatibilna sa projektom e-tvrtka
  Slika 1 - Pregled trgovačkih društava


  Slika 2 - Pregled pojedinosti trgovačkog društva  Slika 3 - Lista djelatnosti
  Slika 4 - Upis/promjena statusa trgovačkog društva


  Slika 5 - Brzi pregled obavljenih radnji prilikom otvaranja novog trgovačkog društva
  Slika 6 - Poveznica na pretragu Sudskog registra trgovačkih društava u RH  Predlošci za trgovačka društva


  VELIK BROJ GOTOVIH PREDLOŽAKA DOKUMENATA POTREBNIH PRI OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA


  PRIJAVA I OVJERA PRIJAVE ZA UPIS
  • Prijava za upis u sudski registar
  • Ovjera prijave za upis u sudski registar

  OSNIVAČKI AKTI
  • Izjava o osnivanju
  • Društveni ugovor

  IZJAVE ČLANOVA DRUŠTVA
  • Izjava članova ovlaštenih za zastupanjedruštva da prihvaćaju postavljanje

  ODLUKE
  • Odluka o imenovanju članova uprave
  • Odluku o imenovanju prokurista društva
  • Odluka o određivanju adrese društva

  POPISI
  • Popis članova osnivača društva
  • Popis članova ovlaštenih za zastupanje
  • Popis članova nadzornog odbora
  • Popis članova društva
  • Potvrda o članovima trgovačkog društva

  POTPISI
  • Potpis direktora
  • Potpis prokurista
  • Potpis članova uprave
  • Potpis članova nadzornog odbora


  Kontakt

  Objavi na mreži