Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Javni bilježnici / NotariNotaio HREvidencija radnog vremena 19.07.2024    

  Evidencija radnog vremena zaposlenih

  Program je integriran u NOTAIO i usklađen s novim „Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima“ (Narodne novine 37/2011). Pravilnikom je propisana obveza svakodnevnog vođenja evidencije o radnom vremenu za sve radnike. Evidencija o radnom vremenu mora se nalaziti u radnom prostoru poslodavca, na papiru ili u elektroničkom obliku.

  Prednosti programa Evidencija radnog vremena zaposlenih:
  • u potpunosti ispunjava zakonsku obvezu
  • svi podaci vode se na jednom mjestu
  • uredna i točna evidencija
  • jednostavan unos i brzi pregledi po radniku, dnevno i kumulativno za period
  • pregled i ispis po različitim parametrima i u formatu zahtijevanom zakonom
  • osigurana pohrana podataka (obvezno čuvanje prema Pravilniku iznosi minimalno 6 godina)
  • mogućnost retroaktivnog unosa podataka evidencije od primjene Pravilnika – 01.06.2010.                                                                                                                                 

  Kontakt

  Objavi na mreži