Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : Javni bilježnici / NotariNotaio HRO Notaiu 18.05.2024    

  Općenito o Programu Notaio

  Sadržaj (kliknite na naslov za više o određenom poglavlju):  Funkcionalna shema Programa Notaio
  OSNOVNI MODUL - UPISNICI I IMENICI 

  Vođenje upisnika (OU, OV, Ovrv, UPP, DK) i imenika (Abecedni imenik, IPP, IR) 
  - stranke, upisi, pregledi, izvještaji, ispis.
  MODUL OVJERE 

  Rad sa JB ovjerama i potvrdama, automatizirani upisi u upisnike i imenike.
  MODUL RAČUNI

  Izrada, ispis na papir, blagajnički izvještaji i statistika svih vrsta računa u JB uredu.
  * MODUL TEMPO OV 

  Omogućuje znatno brži rad sa strankama kroz izdavanje ovjera i računa uz naknadno automatizirano ispunjavanje upisnika. Mogućnost korekcije bez potrebe mijenjanja zapisa u upisniku.
  * MODUL TEMPO OU 

  Povećava efikasnost modula JB Akti i Trgovačka Društva, budući da se akti mogu kreirati na osnovu "tempo" zapisa. Mogućnost korekcije bez potrebe mijenjanja zapisa u upisniku.
  MODUL SOLEMNIZACIJE 

  Napredna mogućnost izrade i uređivanje solemnizacija. Integracija s MS Wordom ili bilo kojim drugim programom za uređivanje teksta.
  MODUL OVRHE 

  Napredno praćenje ovršnih postupaka, uključujući kalendar, podsjetnik, praćenje statusa ovrhe. Automatizirani ispis svih vrsta koverti, dostavnica i povratnica vezanih uz ovršne postupke.
  MODUL OSTAVINE

  Napredna potpora radu u ostavinskom postupku (kreiranje dopisa, izračun nagrade...), integracija s Upisnikom i Imenikom provjerenih poslova.
  MODUL AKTI

  Napredna podrška za izradu svih vrsta JB akata uz bogatu kolekciju gotovih predložaka. Integracija s MS Wordom ili bilo kojim drugim programom za uređivanje teksta.
  MODUL TRGOVAČKA DRUŠTVA 

  Napredna podrška kod osnivanja i izmjena akata trgovačkih društava. U potpunosti podržava najnovije izmjene Zakona o trgovačkim društvima.
  * MODUL KALENDAR 

  Organizacija rada JB ureda, automatizirani raspored i podsjetnici vezani uz ovršne i ostavinske predmete, te privatne i uredske aktivnosti.
  * MODUL NOVOSTI

  Novosti vezane uz program. Formulari, procedure i priručnici dostupni za download. Linkovi na web stranice vezane uz JB poslovanje.
  MODUL JB POŠTA 

  Kompletna podrška vezana uz slanje pošte u javnobilježničkim uredima.
  NOTAIO POWER TOOLS 

  Set vrlo korisnih alata koji će olakšati svakodnevni rad javnobilježničkog ureda. Alati automatiziraju i ubrzavaju rad, a nastali su prema potrebama i idejama javnih bilježnika.
  MODUL ESPOT 

  Evidenciju o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama javni bilježnici moraju voditi prema Zakonu o sprečavanju pranja novca (NN 01/09). Evidencije su integrirane s upisnicima OU, OV, DK.
  MODUL EVIDENCIJA ZRZ 

  Modul usklađen s Okružnicom br. 37 HJK. Zahtjevi za upis zadužnica i bjanko zadužnica redom pristizanja upisuju se u posebnu Evidenciju zaprimljenih zahtjeva. Modul je integriran s Upisnikom OV i aplikacijom HRZ na Internetu.
  * NOTAIO REMOTE ACCESS  

  Notaio Remote Access (hrv. „udaljeni pristup“) omogućuje vam da se s bilo kojeg mjesta računalom spojite i radite na programu Notaio u vašem uredu.
  * NOTAIO BACK-UP REPORTS  

  Servis za automatizirano izvještavanje o izvršenoj/neizvršenoj dnevnoj i tjednoj sigurnosnoj pohrani podataka (back-up) iz programa Notaio na vanjski medij.
  * NOTAIO BUSSINES REPORTS  

  Automatizirani izvještaji o radu Vašeg ureda direktno na e-mail po Vašem izboru na dvevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi.
  ID+ SKENIRANJE I AUTOMATSKO OČITAVANJE OSOBNIH DOKUMENATA  

  Na Program Notaio naslanja se program ID+ koji omogućuje skeniranje, automatsko očitavanje i provjeru osobnih iskaznica i putovnica, uz pohranjivanje fotografije i vlastoručnog potpisa stranke.
  NOTAIO BLAGAJNA 

  Podrška za POS ladice u Programu Notaio za sigurnost držanja i lakši obračun gotovine u uredu, integrirano s modulom Računi.
  EVIDENCIJA RADNOG VREMENA 

  Program je integriran u Notaio i usklađen s „Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima“ (NN 66/2010).
  (kliknite na ime modula za više o njemu) 
  Napomena: Moduli označeni s * su besplatni 
  • U skladu sa specifikacijama HJK
  • Osiguran redoviti izlazak novih verzija usklađenih s promjenama zakona i poslovnika
  • U potpunosti implementirana sigurnost
  • Zaštita podataka od brisanja, nestanke struje ili oštećivanja
  • Zaštita podataka od neovlaštenog pristupa
  • Osigurana trenutna podrška korisnicima sigurnom vezom preko Interneta (VPN), telefonom ili intervencijom na lokaciji
  • Modularan i nadogradiv
  • Računi / Ponude / Upisnici / Imenici / Ovjere - kompletan funkcionalan paket
  • Nadogradnja funkcionalnosti putem specijaliziranih modula (solemnizacije, izdavanje i praćenje ovrha, podsjetnici, trgovačka društva, ostavine…)
  • Planirana Integracija s on-line servisima i bazama podataka
  • Moderno i intuitivno sučelje
  • Vrijeme prilagodbe aplikaciji svedeno na minimum. Mjeri se satima, a ne tjednima ili mjesecima

  Tehničke značajke 

  Moćna tehnologija upotrebljena u pravom kontekstu! Naše rješenje bazirano je na posljednjoj generaciji MS SQL Server baze podataka i Microsoft .Net Framework platformi.
  To omogućuje:

  • Kvalitetniju i bolju tehničku realizaciju
  • Superiorne performanse programa
  • Puna kompatibilnost sa sadašnjom i budućom generacijom MS Windows
  Prednosti Programa Notaio 
  • Prvi program koji je atestiran od strane HJK
  • Vrhunska tehnologija i iskustvo utkano u proizvod
  • Pregledno, ugodno i jednostavno sučelje = povećanje produktivnosti
  • U suradnji s partnerima omogućen je on-site support na području cijele države
  Ponuda
  • Više paketa - personalizirani pristup
  • Opcija umrežavanja kompletnog ureda, nabava računala i opreme po povlaštenim cijenama
  • Konstantna podrška (HelpDesk i On-Site support)
  • Svi JB se tretiraju jednako bez obzira na geografsku lokaciju, veličinu ureda, aplikaciju koju su do sada koristili – Visok nivo profesionalnosti

  Naknadna podrška, održavanje i nove verzije 

  Tehnička podrška, održavanje i nove verzije programa osiguravaju se sistemom naknadne podrške, koja je obvezna zbog zahtjeva HJK za istovjetnošću i aktualnošću instaliranih verzija Programa u svim JB uredima. 

  Naknadna podrška u potpunosti pokriva sigurno i dugotrajno korištenje Programa, uključujući sljedeće aktivnosti:
  • pravovremeno usklađenje Programa sa zakonskim promjenama, zahtjevima HJK, promjenama poslovnika;
  • ispravke eventualnih grešaka u programu;
  • dodavanje manjih izmjena u programu u funkciji poboljšanja njegove funkcionalnosti;
  • redovito aktualiziranje i isporuku korisničkih priručnika i ostale dokumentacije;
  • daljinsku administraciju Programa preko Interneta (putem sigurnog VPN kanala);
  • Help-desk za korisnike (telefonska, e-mail podrška, web forum, baza znanja);
  • u slučaju potrebe za intervencijom - garantirano vrijeme odaziva u vaš ured, neovisno o lokaciji ureda.

  Naknadna podrška plaća se na temelju mjesečne pretplate, kojom su obuhvaćene sve aktivnosti, osim putnih troškova, troškova rada na lokaciji i kupovine novih modula programa. 

  Za prvih 12 mjeseci korištenja Programa Notaio podrška se ne naplaćuje. 

  VAŽNO! U Osnovni modul (upisnici i imenici) se ne ubacuju promjene bez odobrenja HJK.

  Za uvjete financiranja i cijene, te sve dodatne informacije - 
  Kontaktirajte nas  Kontakt

  Objavi na mreži